Wednesday 31 January 2018

For someone special - Za nekoga posebnega

Hello there,
It has been two weeks since our first Create a smile challenge, so it's time for another one! :)
Živjo,
Minilo je že dva tedna od prejšnjega Create a smile izziva, tako da je čas za novega! :)

My card:
Moja čestitka:
The theme this time is FOR SOMEONE SPECIAL and I have decided to use a cute hippo and make a card for my boyfriend. :)
Tokratna tema je ZA NEKOGA POSEBNEGA in jaz sem se odločila, da naredim prikupno čestitko za mojega fanta. :)

The theme this week is really wide and open for interpretation so make sure you will join our challenge! :)
Tokratna tema je res široka in odprta za različne interpretacije, zato res upam, da se nam pridružiš pri izzivu! :)

I would also like to enter this card to a following challenges:
Jaz pa čestitko prijavljam na naslednje izzive:
Tuesday throwdown: FAVORITE COLOR (Teal)
Stempelkueche #87: EMBOSSING (I used embossing paste, this counts as embossing, right? :) If not, please let me know and I will remove my entry)
Addicted to stamps #277: MAKE YOUR MARK


Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:

Spectrum noir alcohol markers
Spectrum noir alcohol markers

Distress oxide - BROKEN CHINA
Distress oxide - BROKEN CHINA

Distress oxide - CRACKED PISTACHIO
Distress oxide - CRACKED PISTACHIO

Studio 490 - WHITE embossing paste
Studio 490 - WHITE embossing paste

Create a smile stencil - FOCAL POINT
Create a smile stencil - FOCAL POINT
Shop at:
CaS
Create a smile - SERVED UP!
Create a smile - SERVED UP!
Shop at:
CaS

Tuesday 30 January 2018

Thank you and my 3 top from 2017 - Zahvala in moje najljubše 3 iz leta 2017

Hi there,
I would like to thank every single one of you who sent me a card for my birthday on saturday or who just wished me all the best. I really appreciate you! Thank you ♥
Živjo,
Rada bi se zahvalila čisto vsaki, ki se je spomnila na moj rojstni dan v soboto in mi poslala čestitko, ali pa mi samo zaželela lepe želje. To mi res veliko pomeni! Hvala ♥

A photo of all the cards I got:
Slika vseh čestitk, ki sem jih dobila:

Along that.. At Cards und more challenge they want us to show our 3 favorite cards from 2017. Here are mine:
Poleg tega pa bom to objavo izkoristila še za nekaj.. Pri Cards und more izzivu pa bi radi, da jim pokažemo naše najljubše 3 izdelke iz leta 2017. Tukaj so moje:
Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja

Sunday 28 January 2018

Ink smooshing - Barvna zmešnjava [video]

Hello there,
It's my turn again to post on Honey bee youtube channel! :D
Živjo,
Čas je za novo objavo z uporabo Honey bee štampiljk! :D

Take a look:
Poglej:
I have decided to make something a bit different today, so I made a hexagon birthday card. More in the video:
Tokrat sem se odločila, da naredim nekaj drugačnega zato sem ustvarila šest-kotno rojstno dnevno čestitko. Več v videu:

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kajcyika
--------------------------------------------------------
Supplies:

Honey bee - BUSY BEES
Honey bee - BUSY BEES
Shop at:
HB
Distress ink - SALTY OCEAN
Distress ink - SALTY OCEAN

Honey bee - SWIMMING BY
Honey bee - SWIMMING BY
Shop at:
HB
Honey bee dies - HEXAGON SOLID STACK
Honey bee dies - HEXAGON SOLID STACK
Shop at:
HB
Honey bee dies - BUSY BEES
Honey bee dies - BUSY BEES
Shop at:
HB
Distress ink - CHIPPED SAPPHIRE
Distress ink - CHIPPED SAPPHIRE

Thursday 25 January 2018

Floral thank you card - Zahvalnica z rožami

Hello there,
It's my turn to post on Studio Katia blog and since Katia has so many gorgeous flower stamp sets, I made another floral card. :)
Živjo,
Danes lahko mojo čestitko najdeš na Studio Katia blogu in ker ima Katia toliko prečudovitih štampiljk z rožami se se odločila narediti še eno čestitko z njimi. :)

Take a look:
Poglej:
This time, I decided to color my flowers in with watercolor brushes since coloring with them is really simple and quick. More about how I made this card can be found on Studio Katia blog! :)
Tudi tokrat sem se odločila, da rože pobarvam z akvarelnimi flomastri, saj je barvanje z njimi res hitro in preprosto. Več o sami izdelavi pa najdeš na Studio Katia blogu! :)

Challenges:
Izzivi:
Addicted to stamps #276: ANYTHING GOES
Tuesday throwdown #376: ANYTHING GOES
Simon says stamp: LAYER IT UP


Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kajcyika
--------------------------------------------------------
Supplies:

Distress ink - DRIED MARIGOLD
Distress ink - DRIED MARIGOLD

Distress ink - PICKED RASPBERRY
Distress ink - PICKED RASPBERRY

Distress ink - SPUN SUGAR
Distress ink - SPUN SUGAR

Zig clean color - 48 PACK
Zig clean color - 48 PACK

Studio Katia dies - MINI THANK YOU
Studio Katia dies - MINI THANK YOU
Shop at:
SK
Studio Katia - BLOOMING BUNCH
Studio Katia - BLOOMING BUNCH
Shop at:
SK
Studio Katia dies - DOTTED PATTERNS - LOOPS
Studio Katia dies - DOTTED PATTERNS - LOOPS
Shop at:
SK

Sunday 21 January 2018

Hedgehogs - Ježka

Hello there,
Here I am with another cute card for you! :D
Živjo,
Danes imam zate novo prikupno čestitko! :D

Take a look:
Poglej:
I decided to use cute hedgehogs, so I used bold autumn colors for the background and browns for the hedgehogs. :)
Odločila sem se uporabiti prikupna ježka, zato sem za ozadje izbrala močne jesenske barve, ježka pa sem pobarvala v rjavih odtenkih. :)

Challenges:
Izziva:
MFT sketch #368
Simon says stamp: ADD A SENTIMENT
Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kajcyika
--------------------------------------------------------
Supplies:

Distress ink - DRIED MARIGOLD
Distress ink - DRIED MARIGOLD

Distress ink - PICKED RASPBERRY
Distress ink - PICKED RASPBERRY

Sakura - WHITE gel pen
Sakura - WHITE gel pen

*RETIRED* My favorite things dies - PIERCED CIRCLES
*RETIRED* My favorite things dies - PIERCED CIRCLES

My favorite things - HAPPY HEDGEHOGS
My favorite things - HAPPY HEDGEHOGS
Shop at:
OTHER

Wednesday 17 January 2018

Tag it! - Kartonček!

Hello there,
It's time for a very first Create a smile challenge!! :D
Živjo,
Čas je za čisto prvi Create a smile izziv!! :D

I made this:
Jaz sem naredila tole:
The theme this time is TAG IT and you have two weeks to participate in the challenge. One lucky winner will win a 25€ gift certficate!! :)
Tokratna tema je KARTONČEK (tag) in na voljo imaš dva tedna, da sodeluješ pri izzivu. En srečnež bo zadel tudi darilni bon v vrednosti 25€!! :)
I made a watercolored background and I was dying to use this bear, so I made this a happy mail tag. I colored him in with alcohol markers and use white gel pen to add some details.
Na kartončku sem s pomočjo distress blazinic naredila akvarelno ozadje in res sem si želela uporabiti tega prikupnega medvedka, zato sem naredila kartonček, ki oznanja novo pošto. Medvedka sem pobarvala z alkoholnimi flomastri in dodala nekaj belih detajlov.

I hope you will join us at our first CHALLENGE at Create a smile blog! :)
Res upam, da se nam boš pridružila pri našem prvem IZZIVU na Create a smile blogu! :)

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kajcyika
--------------------------------------------------------
Supplies:

Create a smile - BEAR MAIL
Create a smile - BEAR MAIL
Shop at:
OTHER

Distress ink - STORMY SKY
Distress ink - STORMY SKY

Spectrum noir alcohol markers
Spectrum noir alcohol markers

Sakura - WHITE gel pen
Sakura - WHITE gel pen

Studio Katia dies - DOTTED SHAKER TAG 2
Studio Katia dies - DOTTED SHAKER TAG 2
Shop at:
SK
Distress ink - TUMBLED GLASS
Distress ink - TUMBLED GLASS

Tuesday 16 January 2018

Spaceship - Vesoljska ladja

Hello there,
It's my turn again on Jane's doodles blog and today I made a galaxy card! :)
Živjo,
Mojo čestitko lahko spet najdeš na Jane's doodles blogu in danes sem naredila čestitko z galaksijo! :)

Take a look:
Poglej:
I haven't made a full watercolored background for quite some time now, so I decided to make it for this card. I used only few colors, but I think that it makes a great effect. :)
Že nekaj časa nisem naredila celotnega akvarelnega ozadja, zato sem se odločila, da ga naredim na tej čestitki. Uporabila sem zelo malo barv, ampak se mi zdi da to naredi en super efekt. :)

Challenges:
Izzivi:
The paper girls #144: WATER COLOURS
Just us girls #423: GALAXY BACKGROUND
All sorts #450: NO PETTERNED PAPERS
Creative knockouts #228 ANYTHING GOES

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kajcyika
--------------------------------------------------------
Supplies:

Distress ink - STORMY SKY
Distress ink - STORMY SKY

Neenah - DESERT STORM
Neenah - DESERT STORM

Spectrum noir alcohol markers
Spectrum noir alcohol markers

Sakura - WHITE gel pen
Sakura - WHITE gel pen

Najlepši par - STARRY SKY
Najlepši par - STARRY SKY

Jane's doodles - TO THE MOON
Jane's doodles - TO THE MOON
Shop at:
JD

Sunday 14 January 2018

Scored background - Ozadje s prepogibi [video]

Hello there,
I am happy to tell you that I will be on Honey bee team for one more term, so here is another project I made using their products! :)
Živjo,
Z veseljem ti sporočam, da bom ostala v Honey bee ekipi vsaj še pol leta in danes sem ti pripravila nov projekt z uporabo njihovih izdelkov! :)

Poglej:
Take a look:
As you can see I made some cards where I used scored background and I have a video tutorial for you! :)
Kot lahko vidiš sem naredila nekaj čestitk na katerih sem uporabila ozadja s prepogibi. Slovenski video vodič najdeš na tej povezavi: https://youtu.be/N6Mzu0GHlH0


Let me show you some close up photos:
Poglej si še nekaj fotografij:

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kajcyika
--------------------------------------------------------
Supplies:

Sakura - WHITE gel pen
Sakura - WHITE gel pen

Honey bee - SWIMMING BY
Honey bee - SWIMMING BY
Shop at:
HB
My favorite things - Itsy bitsy polka dots PASTELS
My favorite things - Itsy bitsy polka dots PASTELS

Honey bee dies - BLAH BUNNY
Honey bee dies - BLAH BUNNY
Shop at:
HB
Honey bee - BLAH BUNNY
Honey bee - BLAH BUNNY
Shop at:
HB
Honey bee - BLAH HUMBUNNY
Honey bee - BLAH HUMBUNNY
Shop at:
HB
Honey bee dies - BLAH HUMBUNNY
Honey bee dies - BLAH HUMBUNNY
Shop at:
HB