Tuesday 19 February 2019

Birthday stitching - Rojstno-dnevno šivanje

Hi there,
It's my turn to post on Jane's doodles blog today and I decided to made a stitched birthday card!
Živjo,
Danes sem jaz na vrsti za objavo na Jane's doodles blogu in naredila sem sešito rojstno-dnevno voščilnico!

Take a look:
Poglej:
I love stitching on cards, but I rarely make a card with it since it takes a lot of time to make it. Today I went with a simple masculine design with cactus.
Šivanje na čestitkah preprosto obožujem. ampak moram priznati, da take čestitke bolj malokrat delam, ker vzamejo res veliko časa. Tokrat sem naredila preprosto moško voščilnico s kaktusi.

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:


Jane's doodles - CACTUS
Jane's doodles - CACTUS
Shop at:
JD
Jane's doodles - PLANTS
Jane's doodles - PLANTS
Shop at:
JD
Zig clean color - 48 PACK
Zig clean color - 48 PACK

Studio Katia dies - STITCHED BORDERS
Studio Katia dies - STITCHED BORDERS
Shop at:
SK
Ljubica thread
Ljubica thread

Sunday 17 February 2019

Lovely panda - Prikupna panda

Hi there,
Even thought Valentine's day has just passed we shouldn't forget to let our loved ones know how we feel about them! That's why I made this cute love card!
Živjo,
Čeprav je Valentinovo ravno za nami, vseeno lahko našim bližnjim povemo kako čutimo do njih! Zato sem naredila to prikupno ljubezensko voščilnico!

Take a look:
Poglej:
I couldn't resist using a cute animal on a card and this time I used adorable panda. More about how I made this card can be found on Gerda Steiner designs blog!
Tudi tokrat se nisem mogla upreti uporabi prikupne živalice in tokrat je to prikupna zaljubljena panda. Več o izdelavi voščilnice pa najdeš na Gerda Steiner designs blogu!

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:

Najlepši par dies - SCALLOPED RECTANGLES
Najlepši par dies - SCALLOPED RECTANGLES

Distress oxide - TATTERED ROSE
Distress oxide - TATTERED ROSE
Shop at:
HB
Distress oxide - VICTORIAN VELVET
Distress oxide - VICTORIAN VELVET
Shop at:
HB
Distress oxide - ANTIQUE LINEN
Distress oxide - ANTIQUE LINEN
Shop at:
HB
Gerda Steiner designs - LOVELY PANDAS
Gerda Steiner designs - LOVELY PANDAS
Shop at:
GSD

Saturday 16 February 2019

Creativation & Life update - Creativation & Novice

Hi there,
Brace yourself, long post is coming! :D You may heve noticed that I have not been posting much on my blog or my social media. I will explain everything in this post, but before we get in to that I would like to show you some pictures. :)
Živjo,
Pripravite se, prihaja dolga objava! Kot si mogoče opazila zadnje čase ne objavljam veliko na blogu ali socialnih omrežjih. V tej objavi bom razložila kaj se dogaja, ampak preden se spustim v to bi ti rada pokazala nekaj slik. :)

If you follow me on instagram then you know that I was attending Creativation last month. And I must say it was a dream come true! It's hard to describe everything in just a few words, but if I have too choose one word to describe it, I would use: magical. It still feels unreal to think that I got to meet so many awesome people from card making industry. 
Če mi slediš na instagramu potem veš, da sem bila prejšnji mesec na Creativation v Phoenixu. Moram priznati, da so se mi izpolnile sanje! Težko je vse skupaj opisati v parih besedah, ampak če že moram izbrati eno besedo, ki opiše moje občutke, bi uporabila: magično. Še vedno se im zdi neverjetno, da sem imela priložnost spoznati vse super ljudi iz naše ustvarjalne stroke. 

I could write a suuuuper long blog post, but I think it's better that the pictures do the talking. :D
Napisala bi lahko suuuuper dolgo objavo, ampak mislim, da je bolje, da slike opišejo mojo zgodbo. :D

Let's start with people who made it possible for me to be there - The Hedhehog hollow team!
Začnimo z ljudmi, ki so mi omogočili, da sem prišla tja - The Hedgehog hollow ekipa!

The place where Creativation is being held - the Phoenix convention center.
Kraj kjer se nahaja Creativation - Phoenex convention center.

I met TONS of awesome people and here is just few of the pictures we took. I forgot to take pictures with many people, since I enjoyed their company so much, we just didn't have time to take them!
Spoznala sem OGROMNO super ljudi in tukaj je le nekaj fotografij, ki sem jih posnela. Moram priznadi, da sem se z veliko izmed ljudi, pozabila slikati, saj je bilo vedno bolj zabavno klepetati, kot razmišljati o slikanju!

As said, this is just a small bits of my time there, but every single picture has so many memories attached to it.
Kot sem že rekla, to prikazuje le malo momentov preživetih tam, ampak čisto vsaka slika je polna spominov.

Ok, now to my life update.. Many of you know I just got my first regular job few months back and this means I have much less time to craft. I won't go into details, but I want to let you know that I will be present even less in the next few months. I will try to stay as involved as I can and hopefully I will be back to crafting normaly soon. 
Ok, sedaj pa k novicam.. Veliko izmed vas ve, da sem nekaj mesecev nazaj dobila svojo prvo redno služno in imam za to veliko manj časa za ustvarjanje. Ne bom šla v podrobnosti, ampak hočem da veste, da bom zaradi tega v naslednjih mesecih še manj prisotna v ustvarjalnem svetu. Probala bom ostati kar se da vključena in upam, da se čim prej spet vrnem na stara pota ustvarjanja.

I will miss you in the time I am not as present! Hope you will keep in touch!
Pogrešala bom čisto vsakega izmed vas v času, ko ne bom toliko vključena! Upam, da vseeno ostanemo v stikih!

Biiiiig hugs to all of you!
Veliiike objeme vsem skupaj!

A picture of celebration of my birthday last month. I would like to thank everyone who sent me a card! I didn't have the time to say thank you yet! THANK YOU! I really appreciate it!
Še slika praznovanja mojega rojstnega dne prejšnji mesec. Ob enem bi se rada zahvalila za vse voščilnice, ki sem jih prejela! Nisem se še imela časa zahvaliti! HVALA! Res sem vam iz srca hvaležna!

Kaja

Friday 15 February 2019

[Video] Geometric butterflies - Geometrična metulja

Hi threre,
It's friday and this means I am up on the Hedgehog hollow blog!
Živjo,
Danes je petek in to pomeni, da lahko mojo voščilnico najdeš na Hedgehog hollow blog!

Take a look:
Poglej:
Today I decided to make a geometric card with two cute butterflies. See how I made it in the video:
Tokrat sem se odločila narediti geometrično čestitko z prikupnima metuljema. Poglej kako sem jo naredila v videu:

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:

The hedgehog hollow - JANUARY 2019 BOX
The hedgehog hollow - JANUARY 2019 BOX

Sunday 10 February 2019

Messy watercoloring - Akvarelna tehnika

Hi there,
It's time for another video tutorail using Honey bee stamps!
Živjo,
Čas je za nov video vodič z uporabo Honey bee stamps stvari!

Take a look:
Poglej:
I decided to make a card with messy watercoloring technique. Watch the video on how to make it:
Odločila sem se narediti voščilnico s tehniko akvarelnega barvanja. Poglej si video vodič tukaj:Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:Distress oxide - PEELED PAINT
Distress oxide - PEELED PAINT
Shop at:
HB
Honey bee - SPRING BLOSSOMS
Honey bee - SPRING BLOSSOMS
Shop at:
HB
Distress oxide - TATTERED ROSE
Distress oxide - TATTERED ROSE
Shop at:
HB
Honey bee - DEERLY LOVED
Honey bee - DEERLY LOVED
Shop at:
HB
Distress oxide - CRUSHED OLIVE
Distress oxide - CRUSHED OLIVE
Shop at:
HB
Distress oxide - VICTORIAN VELVET
Distress oxide - VICTORIAN VELVET
Shop at:
HB

Friday 8 February 2019

Cheers! - Na zdravje!

Hi there,
I am up on the Hedgehog hollow blog with another birthday card!
Živjo,
Danes lahko na Hedgehog hollow blogu najdeš še eno mojo rojstno dnevno voščilnico!

Take a look:
Poglej:
I used kraft card stock as a background and I just love kraft and white combination, so I added some white splatters on it. I colored the image in using alcohol markers and I made sure I use the colors that match the kraft. :)
Za ozadje sem uporabila papir v naravni barvi in moram priznati, da mi je ta barva v kombinaciji z belo res prečudovita, tako da sem na ozadje poškropila belo tempero. Odtisek je pobarvan s pomočjo alkoholnih flomastrov, pri čemer sem pazila, da se barva ujema z ozadjem. :)

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:


The hedgehog hollow - SEPTEMBER 2018 BOX
The hedgehog hollow - SEPTEMBER 2018 BOX
Shop at:
HH
The hedgehog hollow - DECEMBER 2018 BOX
The hedgehog hollow - DECEMBER 2018 BOX
Shop at:
HH

Thursday 7 February 2019

Ocean birthday - Morski rojstni dan

Hi there,
It's finally time for another I love math challenge hosted by Milka! :)
Živjo,
Končno je čas za nov I love math izziv, ki ga pripravlja Milka! :)

Take a look at my card:
Poglej mojo voščilnico:
This time around the math theme is GEOMETRICAL SHAPES so I used triangles, the design is suppose to be CLEAN AND SIMPLE and the over all theme is BIRTHDAY. It seems like a lot of rules to follow, but they are super simple!
Tokratna matematična tema so GEOMETRIJSKE OBLIKE  in jaz sem uporabila trikotnike, dizajn naj bi bil PREPROST IN ČIST, tema celotne voščilnice pa ROJSTNI DAN. Čeprav se zdi, da je treba slediti veliko pravil, se ne ustraši, saj so res preprosta!

Hope you will join us. :)
Upam, da se nam pridružiš. :)

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:

Distress oxide - BROKEN CHINA
Distress oxide - BROKEN CHINA
Shop at:
HB
My favorite things dies - TRIANGLE STAX
My favorite things dies - TRIANGLE STAX
Shop at:
MFT
My favorite things - BEACH BUDS
My favorite things - BEACH BUDS
Shop at:
MFT
Distress oxide - CHIPPED SAPPHIRE
Distress oxide - CHIPPED SAPPHIRE
Shop at:
HB

Pink birthday - Roza rojstni dan

Hi there,
Today I am up on Jane's doodles blog with a simple girly birthday card. :)
Živjo,
Danes lahko mojo čestitko najdeš na Jane's doodles blogu. Naredila sem prikupno dekliško rojstno dnevno voščilnico.

Take a look:
Poglej:
As you can see the card is really easy to make, but I know that the girl I made it for will love it. For the images I used alcohol markers to color them in. :)
Kot lahko vidiš je ta čestitka res preprosta za izdelavo, ampak jaz vem, da je bo dekle, za katero sem jo izdelala, zelo veselo. Odtise sem tudi tokrat pobarvala z alkoholnimi flomastri. :)

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:

Jane's doodles - CAKE
Jane's doodles - CAKE
Shop at:
JD
Jane's doodles - MONSTER SQUAD
Jane's doodles - MONSTER SQUAD
Shop at:
JD
Jane's doodles - OUTDOORS
Jane's doodles - OUTDOORS
Shop at:
JD
My favorite things paper - BLACK & WHITE STRIPES
My favorite things paper - BLACK & WHITE STRIPES

Monday 4 February 2019

Symmetrical birthday - Simetrični rojstni dan

Hi there,
It's my turn to post on Gerda Steiner designs blog and today I made a clean and simple card.
Živjo,
Danes sem jaz na vrsti za objavo na Gerda Steiner designs blogu in naredila sem hitro in preprosto voščilnico.

Take a look:
Poglej:
This time around I decided to go with a symmetrical look. I colored in the images using alcohol markers and made it look like the dog is looking what's on the table. :)
Tokrat sem se odločila narediti simetrično voščilnico. Odtise sem pobarvala z alkoholnimi flomastri, nato pa sem vse skupaj postavila tako, da zgleda kot da kuža kuka na mizo. :)

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:

Sakura - WHITE gel pen
Sakura - WHITE gel pen

Gerda Steiner designs - ON THE TABLE
Gerda Steiner designs - ON THE TABLE
Shop at:
GSD

Friday 1 February 2019

Thinking of you - Mislim nate

Hi there,
I am up on the Hedgehog hollow blog today with a floral card!
Živjo,
Danes lahko mojo voščilnico najdeš na Hedgehog hollow blogu!

Take a look:
Poglej:
I decided to do some ink blending over the stencil in the background. For the flowers I did some watercoloring with distress inks. :)
Odločila sem se, da bom dodala nekaj senčenja s pomočjo stencil šablone. Za rože sem pa uporabila akvarelno barvanje z distress blazinicami. :)

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:
The hedgehog hollow - SEPTEMBER 2018 BOX
The hedgehog hollow - SEPTEMBER 2018 BOX
Shop at:
HH
The hedgehog hollow - NOVEMBER 2018 BOX
The hedgehog hollow - NOVEMBER 2018 BOX