Wednesday, 24 April 2019

Cute birthday - Prikupen rojstni dan

Hi there,
Long time no post, I know. I must say that in between my travels I just didn't have the time or energy to craft, but now I am home more and hopefully this means my mojo will be back soon as well!
Živjo,
Že dolgo časa nisem ničesar objavila, vem. Moram priznati, da med mojimi potovanji kar nisem našla časa in energije za ustvarjanje, ampak sedaj sem spet malo več doma in upam, da to pomeni, da bo tudi inspiracija kmalu prišla!

Take a look at the card I made today:
Poglej voščilnico, ki sem jo naredila danes:
I had this cute Gerda Steiner designs stamp set of the bunnies sitting on my desk for quite a while now, since I knew I want to use it, so I finally made a card with it. I turned it into a birthday card whih has a rainbow background. I must admit, it makes me smile to look at these cuties.
Ta Gerda Steiner design štampiljka zajčkov je bila na moji mizi že kar nekaj časa, saj sem vedela, da jo hočem uporabiti in danes sem končno dejansko naredila voščilnico z njo. Izdelala sem rojstno-dnevno voščilnico z mavričnim ozadjem. Moram priznati, da mi pogled na to prikupno voščilnico nariše nasmeh na obraz.

Thanks for visiting my blog and hopefully I will be back to posting more regularly soon!
Hvala, da me spremljaš in upam, da se jaz kmalu vrnem k bolj pogostem obljavljanju!

Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:

Jane's doodles - BELATED BIRTHDAY
Jane's doodles - BELATED BIRTHDAY
Shop at:
JD
Jane's doodles - UNICORN
Jane's doodles - UNICORN
Shop at:
JD
Studio Katia dies - DOTTED SHAKER TAG 2
Studio Katia dies - DOTTED SHAKER TAG 2
Shop at:
SK
Spellbinders - NESTABILITIES SCORED AND PIERCED RECTANGLES
Spellbinders - NESTABILITIES SCORED AND PIERCED RECTANGLES
Shop at:
SPEL
Studio Katia - GLUE
Studio Katia - GLUE
Shop at:
SK

Gerda Steiner designs - BUNNY FRIENDS
Gerda Steiner designs - BUNNY FRIENDS
Shop at:
GSD

Tuesday, 19 March 2019

Tropical birthday - Tropski rojstni dan

Hi there,
I am up on the Studio Katia blog today with a tropical birthday card!
Živjo,
Danes lahko mojo tropsko čestitko najdeš na Studio Katia blogu!

Take a look:
Poglej:
I decided to color in the flowers with ZIG watercolor markers. I used tropical colors so the card is bright and cheerful. For the background I decided to go with stenciling technique.
Odločila sem se, da bom rože tokrat pobarvala z ZIG markerji. Uporabila sem tropske barve, tako da je voščilnica svetla in razigrana. Za ozadje sem se odločila uporabiti stencil šablono na modrem ozadju.

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:
Distress ink - TUMBLED GLASS
Distress ink - TUMBLED GLASS

Distress ink - BROKEN CHINA
Distress ink - BROKEN CHINA

Studio Katia - GLUE
Studio Katia - GLUE
Shop at:
SK
Studio Katia - ALOHA
Studio Katia - ALOHA
Shop at:
SK
Studio Katia dies - ALOHA
Studio Katia dies - ALOHA
Shop at:
SK
Studio Katia stencil - GRID
Studio Katia stencil - GRID
Shop at:
SK

Sunday, 10 March 2019

Hello friend - Živjo, prijatelj

Hi there,
Today I prepared a cute card for you that I made as a guest designer for Craftin desert divas
Živjo,
Danes sem za vas pripravila prikupno voščilnico, ki sem jo naredila kot gostja pri Crafrin desert divas!

Take a look:
Poglej:
I created a greeting card for a friend using their brand new release. I used a stenciling technique in the background along with some basic coloring of the animals.
Naredila sem voščilnico za prijateljico na kateri sem uporabila čisto novo izdajo. Za ozadje sem uporabila stencil šablono, same živali pa sem pobarvala z alkoholnimi flomastri.

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja

Monday, 4 March 2019

Jane's doodles blog hop & GIVEAWAY

Hi there,
Hope that you are ready for new Jane's doodles stamps! Jane has prepared two new sets called PLUMERIA and KIND. :)
Živjo,
Upam, da si pripravljena na novo izdajo Jane's doodles štampiljk! Tokrat je Jane pripravila dva nova seta PLUMERIA in KIND. :)

Take a look:
Jaz sem pripravila tole:

As you know I just love watercolor flowers, so I decided to use my ZIG markers to color them in. I put them on top of green background to make them pop.
Kot že veš jaz obožujem akvarelno barvanje cvetlic in tokrat sem jih pobarvala z ZIG markerji. Nato, sem jih postavila na zeleno ozadje, da lepo iztopajo.

GIVEAWAY:
If you want to have one of these stamps, or any other stamp set, you should join us and hop along. With every comment you get a chance to win a stamp set of your choice from Jane's doodles. If I were you I would be leaving those comments as soon as possible! :D

NAGRADNA IGRA:
Če si tudi ti želiš teh štampiljk (ali katerih drugih), potem se nam pridruži in skoči do vsake ustvarjalke. Z vsakim komentarjem si namreč priskrbiš možnost osvojitve kompleta štampiljk Jane's doodles po tvoji izbiri. Jaz bi na tvojem mestu že pisala komentar. :D

Here you can find the order of the hop:
Tukaj lahko najdeš zaporedje hopa:
Kaja <- Tukaj si / You are here
Marion<- Tvoja naslednja postaja / Your next stop
Vika 

The winner will be announced really soon, so you better hurry! But that's not all. Jane made a special sale -20% of all clear stamp sets, so you should really check the shop too! You won't be sorry. :)
Zmagovec bo znan zelo kmalu, tako da pohiti! Za to priložnost pa je Jane pripravila še super akcijo -20% na vse sete štampiljk. Zato pokukaj še v trgovino, ne bo ti žal. :)

I really hope you will hop along! Have fun hopping. :)
Res upam, da se nam pridružiš! Uživaj v skakanju po blogih. :)

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja

Tuesday, 19 February 2019

Birthday stitching - Rojstno-dnevno šivanje

Hi there,
It's my turn to post on Jane's doodles blog today and I decided to made a stitched birthday card!
Živjo,
Danes sem jaz na vrsti za objavo na Jane's doodles blogu in naredila sem sešito rojstno-dnevno voščilnico!

Take a look:
Poglej:
I love stitching on cards, but I rarely make a card with it since it takes a lot of time to make it. Today I went with a simple masculine design with cactus.
Šivanje na čestitkah preprosto obožujem. ampak moram priznati, da take čestitke bolj malokrat delam, ker vzamejo res veliko časa. Tokrat sem naredila preprosto moško voščilnico s kaktusi.

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:


Jane's doodles - CACTUS
Jane's doodles - CACTUS
Shop at:
JD
Jane's doodles - PLANTS
Jane's doodles - PLANTS
Shop at:
JD
Zig clean color - 48 PACK
Zig clean color - 48 PACK

Studio Katia dies - STITCHED BORDERS
Studio Katia dies - STITCHED BORDERS
Shop at:
SK
Ljubica thread
Ljubica thread

Sunday, 17 February 2019

Lovely panda - Prikupna panda

Hi there,
Even thought Valentine's day has just passed we shouldn't forget to let our loved ones know how we feel about them! That's why I made this cute love card!
Živjo,
Čeprav je Valentinovo ravno za nami, vseeno lahko našim bližnjim povemo kako čutimo do njih! Zato sem naredila to prikupno ljubezensko voščilnico!

Take a look:
Poglej:
I couldn't resist using a cute animal on a card and this time I used adorable panda. More about how I made this card can be found on Gerda Steiner designs blog!
Tudi tokrat se nisem mogla upreti uporabi prikupne živalice in tokrat je to prikupna zaljubljena panda. Več o izdelavi voščilnice pa najdeš na Gerda Steiner designs blogu!

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:

Najlepši par dies - SCALLOPED RECTANGLES
Najlepši par dies - SCALLOPED RECTANGLES

Distress oxide - TATTERED ROSE
Distress oxide - TATTERED ROSE
Shop at:
HB
Distress oxide - VICTORIAN VELVET
Distress oxide - VICTORIAN VELVET
Shop at:
HB
Distress oxide - ANTIQUE LINEN
Distress oxide - ANTIQUE LINEN
Shop at:
HB
Gerda Steiner designs - LOVELY PANDAS
Gerda Steiner designs - LOVELY PANDAS
Shop at:
GSD

Saturday, 16 February 2019

Creativation & Life update - Creativation & Novice

Hi there,
Brace yourself, long post is coming! :D You may heve noticed that I have not been posting much on my blog or my social media. I will explain everything in this post, but before we get in to that I would like to show you some pictures. :)
Živjo,
Pripravite se, prihaja dolga objava! Kot si mogoče opazila zadnje čase ne objavljam veliko na blogu ali socialnih omrežjih. V tej objavi bom razložila kaj se dogaja, ampak preden se spustim v to bi ti rada pokazala nekaj slik. :)

If you follow me on instagram then you know that I was attending Creativation last month. And I must say it was a dream come true! It's hard to describe everything in just a few words, but if I have too choose one word to describe it, I would use: magical. It still feels unreal to think that I got to meet so many awesome people from card making industry. 
Če mi slediš na instagramu potem veš, da sem bila prejšnji mesec na Creativation v Phoenixu. Moram priznati, da so se mi izpolnile sanje! Težko je vse skupaj opisati v parih besedah, ampak če že moram izbrati eno besedo, ki opiše moje občutke, bi uporabila: magično. Še vedno se im zdi neverjetno, da sem imela priložnost spoznati vse super ljudi iz naše ustvarjalne stroke. 

I could write a suuuuper long blog post, but I think it's better that the pictures do the talking. :D
Napisala bi lahko suuuuper dolgo objavo, ampak mislim, da je bolje, da slike opišejo mojo zgodbo. :D

Let's start with people who made it possible for me to be there - The Hedhehog hollow team!
Začnimo z ljudmi, ki so mi omogočili, da sem prišla tja - The Hedgehog hollow ekipa!

The place where Creativation is being held - the Phoenix convention center.
Kraj kjer se nahaja Creativation - Phoenex convention center.

I met TONS of awesome people and here is just few of the pictures we took. I forgot to take pictures with many people, since I enjoyed their company so much, we just didn't have time to take them!
Spoznala sem OGROMNO super ljudi in tukaj je le nekaj fotografij, ki sem jih posnela. Moram priznadi, da sem se z veliko izmed ljudi, pozabila slikati, saj je bilo vedno bolj zabavno klepetati, kot razmišljati o slikanju!

As said, this is just a small bits of my time there, but every single picture has so many memories attached to it.
Kot sem že rekla, to prikazuje le malo momentov preživetih tam, ampak čisto vsaka slika je polna spominov.

Ok, now to my life update.. Many of you know I just got my first regular job few months back and this means I have much less time to craft. I won't go into details, but I want to let you know that I will be present even less in the next few months. I will try to stay as involved as I can and hopefully I will be back to crafting normaly soon. 
Ok, sedaj pa k novicam.. Veliko izmed vas ve, da sem nekaj mesecev nazaj dobila svojo prvo redno služno in imam za to veliko manj časa za ustvarjanje. Ne bom šla v podrobnosti, ampak hočem da veste, da bom zaradi tega v naslednjih mesecih še manj prisotna v ustvarjalnem svetu. Probala bom ostati kar se da vključena in upam, da se čim prej spet vrnem na stara pota ustvarjanja.

I will miss you in the time I am not as present! Hope you will keep in touch!
Pogrešala bom čisto vsakega izmed vas v času, ko ne bom toliko vključena! Upam, da vseeno ostanemo v stikih!

Biiiiig hugs to all of you!
Veliiike objeme vsem skupaj!

A picture of celebration of my birthday last month. I would like to thank everyone who sent me a card! I didn't have the time to say thank you yet! THANK YOU! I really appreciate it!
Še slika praznovanja mojega rojstnega dne prejšnji mesec. Ob enem bi se rada zahvalila za vse voščilnice, ki sem jih prejela! Nisem se še imela časa zahvaliti! HVALA! Res sem vam iz srca hvaležna!

Kaja

Friday, 15 February 2019

[Video] Geometric butterflies - Geometrična metulja

Hi threre,
It's friday and this means I am up on the Hedgehog hollow blog!
Živjo,
Danes je petek in to pomeni, da lahko mojo voščilnico najdeš na Hedgehog hollow blog!

Take a look:
Poglej:
Today I decided to make a geometric card with two cute butterflies. See how I made it in the video:
Tokrat sem se odločila narediti geometrično čestitko z prikupnima metuljema. Poglej kako sem jo naredila v videu:

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:

The hedgehog hollow - JANUARY 2019 BOX
The hedgehog hollow - JANUARY 2019 BOX

Sunday, 10 February 2019

Messy watercoloring - Akvarelna tehnika

Hi there,
It's time for another video tutorail using Honey bee stamps!
Živjo,
Čas je za nov video vodič z uporabo Honey bee stamps stvari!

Take a look:
Poglej:
I decided to make a card with messy watercoloring technique. Watch the video on how to make it:
Odločila sem se narediti voščilnico s tehniko akvarelnega barvanja. Poglej si video vodič tukaj:Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:Distress oxide - PEELED PAINT
Distress oxide - PEELED PAINT
Shop at:
HB
Honey bee - SPRING BLOSSOMS
Honey bee - SPRING BLOSSOMS
Shop at:
HB
Distress oxide - TATTERED ROSE
Distress oxide - TATTERED ROSE
Shop at:
HB
Honey bee - DEERLY LOVED
Honey bee - DEERLY LOVED
Shop at:
HB
Distress oxide - CRUSHED OLIVE
Distress oxide - CRUSHED OLIVE
Shop at:
HB
Distress oxide - VICTORIAN VELVET
Distress oxide - VICTORIAN VELVET
Shop at:
HB