Thursday 20 February 2020

Floral square card - Kvadratna čestitka z rožami

Hi there,
It's my time to post on Studio Katia blog and today I decided to go with a simple square birthday card!
Živjo,
Danes sem jaz na vrsti za objavo na Studio Katia blogu in odločila sem se, da naredim preprosto kvadratno voščilnico z rožami!

Take a look:
Poglej:
Sometimes I take some crafty supplies on my trips, so these floral image was actually colored on the go! I have to say that I really enjoyed coloring this, so I will bring supplies to my trips more often now!
Kdaj pa kdaj moje ustvarjalne pripomočke vzamem tudi na izlet, in ta odtis je bil pravzaprav pobarvan na poti. Moram priznati, da sem res uživala ob tem barvanju, tako da bom sigurno večkrat vzela štampiljke na pot!

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:

Studio Katia dies - SCALLOP SQUARE
Studio Katia dies - SCALLOP SQUARE
Shop at:
SK
Studio Katia - YOU'RE SO SWEET
Studio Katia - YOU'RE SO SWEET
Shop at:
SK
Studio Katia dies - YOU'RE SO SWEET
Studio Katia dies - YOU'RE SO SWEET
Shop at:
SK
Studio Katia - GLUE
Studio Katia - GLUE
Shop at:
SK
Studio Katia - IT'S YOUR BIRTHDAY
Studio Katia - IT'S YOUR BIRTHDAY
Shop at:
SK
Studio Katia - DOUBLE SIDED TAPE - WHITE
Studio Katia - DOUBLE SIDED TAPE - WHITE
Shop at:
SK
Studio Katia - EMBELISHMENT WAND
Studio Katia - EMBELISHMENT WAND
Shop at:
SK

Monday 10 February 2020

Swans - Laboda

Hi there,
These days have been really awesome. I got to craft more and I really feel like my mojo is back! It took it almost a year, but now I can finally say that I am back (at least I think so. LOL)! :D
Živjo,
Zadnji dnevi so bli res fantastični. Več sem ustvarjala in končno se počutim, kot da je moj navdih nazaj! Minilo je skoraj eno leto, ampak zdaj lahko končno rečem, da sem nazaj (vsaj mislim. haha)! :D

Take a look at today's card:
Poglej današnjo čestiko:
As you can see I went for a clean and simple scene, and I wanted to use different colors then usual, so I went for a kraft background.
Kot vidiš sem naredila preprosto sceno in tokrat sem si želela uporabiti drugačne barve kot ponavadi, zato sem uporabila papir v naravni barvi.

Challenges:
Izzivi:
- MFT Sketch challenge #475
- Seize the birthday #182: CREATURES - GREAT AND SMALL
- The paper girls #193: BIRTHDAYS

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:

My favorite things - SPLENDID SWANS
My favorite things - SPLENDID SWANS

Studio Katia - GLUE
Studio Katia - GLUE
Shop at:
SK
My favorite things - BITTY BIRTHDAY WISHES
My favorite things - BITTY BIRTHDAY WISHES

Studio Katia - DOUBLE SIDED TAPE - WHITE
Studio Katia - DOUBLE SIDED TAPE - WHITE
Shop at:
SK

Friday 7 February 2020

Jane's Doodles new release blog hop

Hi there,
Hope that you are ready for new Jane's doodles stamps! Jane has prepared two awesome new sets! :)
Živjo,
Upam, da si pripravljena na novo izdajo Jane's doodles štampiljk! Tokrat je Jane pripravila dva nova prikupna seta! :)

Take a look:
Jaz sem pripravila tole:
I just couldn't resist this cute little hippo, so I colored it in using alcohol markers. For the background I went with blue water look that I just love!
Nisem se mogla upreti, da ne bi uporabila tega prikupnega nilskega konja, ki sem ga pobarvala z alkoholnimi flomstri. Za ozadje sem naredila modro vodo, ki jo preprosto obožujem!

GIVEAWAY:
If you want to have one of these stamps, or any other stamp set, you should join us and hop along. With every comment you get a chance to win a stamp set of your choice from Jane's doodles. If I were you I would be leaving those comments as soon as possible! :D

NAGRADNA IGRA:
Če si tudi ti želiš teh štampiljk (ali katerih drugih), potem se nam pridruži in skoči do vsake ustvarjalke. Z vsakim komentarjem si namreč priskrbiš možnost osvojitve kompleta štampiljk Jane's doodles po tvoji izbiri. Jaz bi na tvojem mestu že pisala komentar. :D

Here you can find the order of the hop:
Tukaj lahko najdeš zaporedje hopa:
Kaja <- Tukaj si / You are here
Marion<- Tvoja naslednja postaja / Your next stop

The winner will be announced really soon, so you better hurry! But that's not all. Jane made a special sale -30% of all clear stamp sets, so you should really check the shop too! You won't be sorry. :)
Zmagovec bo znan zelo kmalu, tako da pohiti! Za to priložnost pa je Jane pripravila še super akcijo -30% na vse sete štampiljk. Zato pokukaj še v trgovino, ne bo ti žal. :)

I really hope you will hop along! Have fun hopping. :)
Res upam, da se nam pridružiš! Uživaj v skakanju po blogih. :)

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!

Thursday 6 February 2020

Floral corners - Rožasti vogali

Hi there,
Today I am up on Studio Katia blog and I decided to make another floral birthday card, but this time I used a set that isn't really meant to be used in this way. Can you guess which one?
Živjo,
Danes lahko mojo voščilnico najdeš na Studio Katia blogu in odločila sem se narediti še eno rojstno dnevno voščilnico z rožami, ampak tokrat sem uporabila set, ki ni namenjen takšni uporabi. Lahko uganeš katerega?

Take a look:
Poglej:
If you guessed that I used Floral cross you were right! I stamped just a part of it and used it on my corners. Make sure you check out the Studio Katia blog for more details!
Če si rekla Floral cross (Križ iz rož) si imela prav! Odtisnila sem le del štampiljke in sem jo nato uporabila na mojih vogalih. Če želiš izvedeti kaj več o tej voščilnici, pa skoči na Studio Katia blogu!

Challenges:
Izzivi:
- The paper girls #193: BIRTHDAYS
- The flower challenge #41: ADD LEAVES
- Always fun challenges #148: ANYTHING GOES


Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:

Studio Katia - FLORAL CROSS
Studio Katia - FLORAL CROSS
Shop at:
SK
Studio Katia - GLUE
Studio Katia - GLUE
Shop at:
SK
Studio Katia - DOUBLE SIDED TAPE - WHITE
Studio Katia - DOUBLE SIDED TAPE - WHITE
Shop at:
SK
Studio Katia - EMBELISHMENT WAND
Studio Katia - EMBELISHMENT WAND
Shop at:
SK
Studio Katia - PEONY TRIMMINGS
Studio Katia - PEONY TRIMMINGS
Shop at:
SK
Studio Katia dies - DOTTED PATTERNS #4
Studio Katia dies - DOTTED PATTERNS #4
Shop at:
SK