Sunday, 15 March 2020

Inspired by a book - Navdihnjena po knjigi

Hi there,
Today I made a super fun card and I challenge you to guess which book this card is inspired by:
Živjo,
Danes sem naredila super prikupno voščilnico in izzivam te, da uganeš katera knjiga me je navdihnila:
If you look closely you will see that I colored dress of a girl in a specific colors and that she is in a company of gnomes. Any guesses?
Če dobro pogledaš boš videla, da sem punčkino obleko pobarvala v točno določenih barvah in da je obdana s palčki. Ali si že uganila?
If you said Snow white you were right! :D 
Če si rekla Sneguljčica si imela prav! :D 

Challenge:
Izziv:


Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:

Lawn fawn - BICYCLE BUILT FOR YOU
Lawn fawn - BICYCLE BUILT FOR YOU
Shop at:
LF
Lawn fawn - JOY TO THE WOODS
Lawn fawn - JOY TO THE WOODS
Shop at:
LF
Lawn fawn - LITTLE BUNDLE
Lawn fawn - LITTLE BUNDLE
Shop at:
LF
Distress oxide - PEELED PAINT
Distress oxide - PEELED PAINT
Shop at:
HB
Distress oxide - TUMBLED GLASS
Distress oxide - TUMBLED GLASS
Shop at:
HB
Distress oxide - SHABBY SHUTTERS
Distress oxide - SHABBY SHUTTERS
Shop at:
HB
Lawn fawn - OH GNOME!
Lawn fawn - OH GNOME!
Shop at:
LF
Lawn fawn - BUTTERFLY KISSES
Lawn fawn - BUTTERFLY KISSES
Shop at:
LF

Thursday, 20 February 2020

Floral square card - Kvadratna čestitka z rožami

Hi there,
It's my time to post on Studio Katia blog and today I decided to go with a simple square birthday card!
Živjo,
Danes sem jaz na vrsti za objavo na Studio Katia blogu in odločila sem se, da naredim preprosto kvadratno voščilnico z rožami!

Take a look:
Poglej:
Sometimes I take some crafty supplies on my trips, so these floral image was actually colored on the go! I have to say that I really enjoyed coloring this, so I will bring supplies to my trips more often now!
Kdaj pa kdaj moje ustvarjalne pripomočke vzamem tudi na izlet, in ta odtis je bil pravzaprav pobarvan na poti. Moram priznati, da sem res uživala ob tem barvanju, tako da bom sigurno večkrat vzela štampiljke na pot!

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:

Studio Katia dies - SCALLOP SQUARE
Studio Katia dies - SCALLOP SQUARE
Shop at:
SK
Studio Katia - YOU'RE SO SWEET
Studio Katia - YOU'RE SO SWEET
Shop at:
SK
Studio Katia dies - YOU'RE SO SWEET
Studio Katia dies - YOU'RE SO SWEET
Shop at:
SK
Studio Katia - GLUE
Studio Katia - GLUE
Shop at:
SK
Studio Katia - IT'S YOUR BIRTHDAY
Studio Katia - IT'S YOUR BIRTHDAY
Shop at:
SK
Studio Katia - DOUBLE SIDED TAPE - WHITE
Studio Katia - DOUBLE SIDED TAPE - WHITE
Shop at:
SK
Studio Katia - EMBELISHMENT WAND
Studio Katia - EMBELISHMENT WAND
Shop at:
SK

Monday, 10 February 2020

Swans - Laboda

Hi there,
These days have been really awesome. I got to craft more and I really feel like my mojo is back! It took it almost a year, but now I can finally say that I am back (at least I think so. LOL)! :D
Živjo,
Zadnji dnevi so bli res fantastični. Več sem ustvarjala in končno se počutim, kot da je moj navdih nazaj! Minilo je skoraj eno leto, ampak zdaj lahko končno rečem, da sem nazaj (vsaj mislim. haha)! :D

Take a look at today's card:
Poglej današnjo čestiko:
As you can see I went for a clean and simple scene, and I wanted to use different colors then usual, so I went for a kraft background.
Kot vidiš sem naredila preprosto sceno in tokrat sem si želela uporabiti drugačne barve kot ponavadi, zato sem uporabila papir v naravni barvi.

Challenges:
Izzivi:
- MFT Sketch challenge #475
- Seize the birthday #182: CREATURES - GREAT AND SMALL
- The paper girls #193: BIRTHDAYS

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:

My favorite things - SPLENDID SWANS
My favorite things - SPLENDID SWANS

Studio Katia - GLUE
Studio Katia - GLUE
Shop at:
SK
My favorite things - BITTY BIRTHDAY WISHES
My favorite things - BITTY BIRTHDAY WISHES

Studio Katia - DOUBLE SIDED TAPE - WHITE
Studio Katia - DOUBLE SIDED TAPE - WHITE
Shop at:
SK

Friday, 7 February 2020

Jane's Doodles new release blog hop

Hi there,
Hope that you are ready for new Jane's doodles stamps! Jane has prepared two awesome new sets! :)
Živjo,
Upam, da si pripravljena na novo izdajo Jane's doodles štampiljk! Tokrat je Jane pripravila dva nova prikupna seta! :)

Take a look:
Jaz sem pripravila tole:
I just couldn't resist this cute little hippo, so I colored it in using alcohol markers. For the background I went with blue water look that I just love!
Nisem se mogla upreti, da ne bi uporabila tega prikupnega nilskega konja, ki sem ga pobarvala z alkoholnimi flomstri. Za ozadje sem naredila modro vodo, ki jo preprosto obožujem!

GIVEAWAY:
If you want to have one of these stamps, or any other stamp set, you should join us and hop along. With every comment you get a chance to win a stamp set of your choice from Jane's doodles. If I were you I would be leaving those comments as soon as possible! :D

NAGRADNA IGRA:
Če si tudi ti želiš teh štampiljk (ali katerih drugih), potem se nam pridruži in skoči do vsake ustvarjalke. Z vsakim komentarjem si namreč priskrbiš možnost osvojitve kompleta štampiljk Jane's doodles po tvoji izbiri. Jaz bi na tvojem mestu že pisala komentar. :D

Here you can find the order of the hop:
Tukaj lahko najdeš zaporedje hopa:
Kaja <- Tukaj si / You are here
Marion<- Tvoja naslednja postaja / Your next stop

The winner will be announced really soon, so you better hurry! But that's not all. Jane made a special sale -30% of all clear stamp sets, so you should really check the shop too! You won't be sorry. :)
Zmagovec bo znan zelo kmalu, tako da pohiti! Za to priložnost pa je Jane pripravila še super akcijo -30% na vse sete štampiljk. Zato pokukaj še v trgovino, ne bo ti žal. :)

I really hope you will hop along! Have fun hopping. :)
Res upam, da se nam pridružiš! Uživaj v skakanju po blogih. :)

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!

Thursday, 6 February 2020

Floral corners - Rožasti vogali

Hi there,
Today I am up on Studio Katia blog and I decided to make another floral birthday card, but this time I used a set that isn't really meant to be used in this way. Can you guess which one?
Živjo,
Danes lahko mojo voščilnico najdeš na Studio Katia blogu in odločila sem se narediti še eno rojstno dnevno voščilnico z rožami, ampak tokrat sem uporabila set, ki ni namenjen takšni uporabi. Lahko uganeš katerega?

Take a look:
Poglej:
If you guessed that I used Floral cross you were right! I stamped just a part of it and used it on my corners. Make sure you check out the Studio Katia blog for more details!
Če si rekla Floral cross (Križ iz rož) si imela prav! Odtisnila sem le del štampiljke in sem jo nato uporabila na mojih vogalih. Če želiš izvedeti kaj več o tej voščilnici, pa skoči na Studio Katia blogu!

Challenges:
Izzivi:
- The paper girls #193: BIRTHDAYS
- The flower challenge #41: ADD LEAVES
- Always fun challenges #148: ANYTHING GOES


Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:

Studio Katia - FLORAL CROSS
Studio Katia - FLORAL CROSS
Shop at:
SK
Studio Katia - GLUE
Studio Katia - GLUE
Shop at:
SK
Studio Katia - DOUBLE SIDED TAPE - WHITE
Studio Katia - DOUBLE SIDED TAPE - WHITE
Shop at:
SK
Studio Katia - EMBELISHMENT WAND
Studio Katia - EMBELISHMENT WAND
Shop at:
SK
Studio Katia - PEONY TRIMMINGS
Studio Katia - PEONY TRIMMINGS
Shop at:
SK
Studio Katia dies - DOTTED PATTERNS #4
Studio Katia dies - DOTTED PATTERNS #4
Shop at:
SK

Tuesday, 28 January 2020

Studio Katia January 2020 release blog hop

Hi there,
Welcome to the Studio Katia new release blog hop which is super cute and full of inspiration! The new release is already availible at the SHOP so check it out! :D
Živjo,
Dobrodošla na skakanju po blogih ob novi izdaji Studio Katia izdelkov, ki so zelo prikupni in polni inpiracije! Izdelki, so že na voljo v spletni TRGOVINI, tako da jih ne pozabi pogledati! :D


Take a look at my first project:
Poglej moj prvi izdelek:

For the first card, I decided to make a cute scene with two bees which are drinking a coctail. I went with a simple design with gorgeous heart in a top right corner. Perfect for Valentine's day, right?
Za prvo voščilnico sem se odločila, da neredim prikupno sceno z dvema čebelicama, ki pijeta koktail. Naredila sem preprost dizajn z prečudovitim srcom na desni strani. Primerno za valentinovo, kajne? 

This is my second card:
To je moja druga voščilnica:
The release is so gorgeous that I made another card on which I used the new floral stamp set. I colored the images in using ZIG markers.
Ta izdaja je tako čudovita, da sem se odločila narediti še eno voščilnico, na kateri pa sem uporavila nov set z rožami. Odtis sem nato pobarvala z ZIG markerji.To celebrate Studio Katia is giving away a $50 CAD Gift Certificates! The winner will be chosen randomly from comments left on all the blogs included in the hop.
V ta namen bo Studio Katia podarila dva darilna bona v vrednosti $50 CAD! Zmagovalec bosta izbran naključno iz vseh komentarjev na blogih, ki so vključeni v skakanje. :)

I will be also giving away a $25 gift certificate on my blog, so don't forget to comment here as well!
Jaz bom pa na svojem blogu podelila darilni bon v vrednosti $25, tako da se ne pozabi komentirati tudi tukaj!
Make sure to leave all the comments by Friday, February 7th, 2020 21:59 PM EST. The winner will be announced on Sunday, February 9th, 2020 on the Studio Katia Blog.
Nagradna igra je odprta do petka, 7.2.2019, do 11:59 EST. Zmagovalc bo razglašen na Studio Katia blogu 9.februarja. :)

Ready to get hopping? You should come here from Studio Katia's blog and your next top is Ilda. In case you get lost you can find the whole hop list on SK blog. :)
Si pripravljena na skakanje? Sem bi morala priti iz Studio Katia blogatvoja naslednja postaja pa je Ilda. Če se med skakljanjem izgubiš lahko celoten seznam skakanja najdeš na SK blogu. :)

Here’s the complete Blog Hop List:
Tukaj pa najdeš celoten seznam Blog hopa:

Kaja Vezenšek  <- You are here / Tukaj si

Ilda Dias <- Your next stop / Naslednja postaja

Hvala, da me spremljaš in upam, da boš uživala v skakljanju!
Thanks for visiting my blog and I hope you will join the hop!

Kaja

Thursday, 2 January 2020

Belated birthday - Zamujen rojstni dan

Hi there,
I am up on Studio Katia blog today and I made a belated birthday card since I was really bad at sending out cards lately.
Živjo,
Danes lahko mojo voščilnico najdeš na Studio Katia blogu. Tokrat sem naredila voščilnico ob zamujenem rojstnem dnevu, saj sem zadnje čase res slaba v pravočasnem pošiljanju čestitk.

Take a look:
Poglej:
I used ZIG watermarkers for the flowers cause I feel like you get a nice shadows without any trouble. Then, I made the background using a new Studio Katia stencil and this simple card was finished super quickly.
Za barvanje sem tudi tokrat uporabila ZIG flomastre, saj se mi zdi, da z njimi brez težav dosežem prehode. Potem, sem za ozadje uporabila še novo stencil šablono in čestitka je bila hitro gotova.

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:

Zig clean color - 48 PACK
Zig clean color - 48 PACK

Distress oxide - PEELED PAINT
Distress oxide - PEELED PAINT
Shop at:
HB
Studio Katia - BIRTHDAY GREETINGS
Studio Katia - BIRTHDAY GREETINGS
Shop at:
SK
Studio Katia - YOU'RE SO SWEET
Studio Katia - YOU'RE SO SWEET
Shop at:
SK
Studio Katia dies - YOU'RE SO SWEET
Studio Katia dies - YOU'RE SO SWEET
Shop at:
SK
Studio Katia - GLUE
Studio Katia - GLUE
Shop at:
SK
Distress oxide - SHABBY SHUTTERS
Distress oxide - SHABBY SHUTTERS
Shop at:
HB
Studio Katia stencil - AUTUMN LEAVES
Studio Katia stencil - AUTUMN LEAVES
Shop at:
SK
Studio Katia - INK BLENDING BRUSHES
Studio Katia - INK BLENDING BRUSHES
Shop at:
SK

Wednesday, 18 December 2019

Jane's doodles surprise blog hop

Hi there,
It's Jane's birthday today, so Jane's doodles design team decided to surprise her with a blog hop!
Živjo,
Danes Jane praznuje rojstni dan in zato smo se članice design teama odločile, da ji pripravimo presenečnje z blog hopom!

I made this card for today:
Jaz sem za to priložnost naredila to voščilnico:
I decided to go with a simple card using butterflies by Jane that look so elegant on a card. I colored them in using alcohol markers.
Odločila sem se, da naredim preprosto voščilnico z Jane's doodles metulji, ki naredijo voščilnico zelo elegantno. Pobarvala sem jih s pomočjo alkoholnih flomastrov.

GIVEAWAY:
Milka is giving away one Jane’s Doodles stamp set of winner’s choice to one lucky winner. For your chance to win, hop along blogs of the participating designers and leave a comment on each blog hop stop. After commenting, add your name to InLinkz on Milka’s blog.
InLinkz closes on Sunday, December 22nd, 2019, 11:59 PM CET. Winners’ names will be announced on Milka’s blog on Monday, December 23rd, 2019 during the day.

NAGRADNA IGRA:
Milka bo za to priložnost podelila en set Jane's doodels štampilk po izboru zmagovalca. Za sodelovanje v nagradni igri moraš komentirati na vseh postajah tega hopa in na koncu dodati svoje ime v InLinkz na Milkinem blogu. 
Inlinkz se zapre v nedeljo 22. decembra ob polnoči. Zmagovalec bo obljavljen na Milkinem blogu 23. decembra tekom dneva.

Here you can find the order of the hop:
Tukaj lahko najdeš zaporedje hopa:
Kaja <- Tukaj si / You are here
Linda <- Naslednja postaja / Your next stop

Hope you will join us and help surprise Jane with this blog hop!
Upam, da se nam boš pridružila in pomagala presenetiti Jane s tem hopom!

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja

Thursday, 5 December 2019

Cute snowman - Prikupen snežak

Hi there,
It's my turn to post on Studio Katia blog today, and I made another simple Christmas card. :)
Živjo,
Danes lahko mojo objavo najdeš na Studio Katia blogu in tudi tokrat sem naredila preprosto božično voščilnico. :)

Take a look:
Poglej:
I went with a cute and simple design that features a snowman as a main focus. I put him in front of blue sky window that I made using distress oxides.
Naredila sem prikupen in preprost dizajn, ki ima v središču snežaka. Postavila sem ga pred nočno ozadje, ki je narejeno z distress oxidi.

Thanks for visiting my blog!
Hvala, da me spremljaš!
Kaja
--------------------------------------------------------
Supplies:


Studio Katia - GLUE
Studio Katia - GLUE
Shop at:
SK
Studio Katia - GIFT TAG GRETTINGS: WINTER
Studio Katia - GIFT TAG GRETTINGS: WINTER
Shop at:
SK
Studio Katia - HAPPY SNOWMEN
Studio Katia - HAPPY SNOWMEN
Shop at:
SK
Studio Katia dies - ELEGANT SCALOPPED OVAL
Studio Katia dies - ELEGANT SCALOPPED OVAL
Shop at:
SK