Wednesday 25 November 2020

No blend coloring - Barvanje brez mešanja

Hi there,
The last card that I have for today is not Christmas related and can be found on Maker forte blog!
Živjo,
Današnja zadnja čestitka pa ni božična in jo lahko najdeš na Maker forte blogu!

Take a look:
Poglej:

For this card I used so call 'no blend coloring' technique for which you only need a few colors of markers and you are all set! The details about it can be found on Maker forte blog!
Za to čestitko pa sem uporabila tako imenovano 'barvanje brez mešanja' za katerega porebuješ le nekaj markerjev in si že pripravljena! Vse podrobnosti lahko najdeš na Maker forte blogu!

Thanks for visiting my blog! 
Hvala, da me spremljaš! 
Kaja 
-------------------------------------------------------- 
Supplies:

* Maker Forte – Alex Sybiria - Christmas rose
* Maker Forte – Alex Sybiria - Sketched peony
* Maker Forte paper – Alex Sybiria - Rosey days   


Vellum poinsettia - Božična zvezda na pavs papirju

Hi there,
On todays card for Studio Katia I used a technique that I haven't used in a while. Can you guess which one?
Živjo,
Na današnji čestitki za Studio Katia bom uporabila tehniko, ki jo nisem že nekaj časa. Lahko ugotoviš katero?

Take a look at the card:
Poglej na čestitko:

If you guessed that the technique used was coloring on vellum you were right! I colored in the poinsettia trimmings using alcohol markers on vellum. For more details check out the SK blog!
Če si ugibala, da je to tehnika barvanja na paus papir si imela prav! Z alkoholnimi flomastri sem namreč pobarvala odtisek božične zvezde, ki je bil narejen na pavs papir. Za več podrobnosti pa obišči studio katia blog!

Thanks for visiting my blog! 
Hvala, da me spremljaš! 
Kaja 
-------------------------------------------------------- 
Supplies:

Studio Katia - POINSETTIA TRIMMINGS
Studio Katia - POINSETTIA TRIMMINGS
Shop at:
SK
Studio Katia - GLUE
Studio Katia - GLUE
Shop at:
SK
Studio Katia - DOUBLE SIDED TAPE - WHITE
Studio Katia - DOUBLE SIDED TAPE - WHITE
Shop at:
SK
Studio Katia dies - CHUNKY ALPHABET
Studio Katia dies - CHUNKY ALPHABET
Shop at:
SK

Ho-ho-ho Christmas! - ho-ho-ho Božič!

Hi there,
Today is a busyday for me since I am on many different blogs! In this post, I show you a Jane's doodles card!
Živjo,
Danes je zame kar zaposlen dan, saj lahko mojo objavo najdeš na kar nekaj blogih. Tokrat ti pokažem česitko z izdelki Jane's doodles!

Take a look:
Poglej:

I haven't used patterned paper in a while, so today I decided to use a simple Christmas one that has ho-ho-ho written all over it. In the center I created a cute scene with a deer and it's Christmas tree. :)
Že kar nekaj časa nisem uporabila potiskanega papirja, in tokrat sem se odločila, da naredim preprosto voščilnico s papirjem, ki ima vsepočes napisan ho-ho-ho. Na sredini pa sem naredila prikupno sceno z jelenčkom in njegovim drevescem.

Thanks for visiting my blog! 
Hvala, da me spremljaš! 
Kaja 
-------------------------------------------------------- 
Supplies:
Studio Katia - GLUE
Studio Katia - GLUE
Shop at:
SK
Jane's doodles - WARM AND COZY
Jane's doodles - WARM AND COZY
Shop at:
JD
Honey bee dies - DECKLE EDGE A2
Honey bee dies - DECKLE EDGE A2
Shop at:
HB
Studio Katia - DOUBLE SIDED TAPE - WHITE
Studio Katia - DOUBLE SIDED TAPE - WHITE
Shop at:
SK
Jane's doodles - HOT COCOA
Jane's doodles - HOT COCOA
Shop at:
JD

Monday 16 November 2020

Quick and simple! - Hitro in preprosto!

Hi there,
Today I am up on Maker Forte blog with a quick and simple Christmas card!
Živjo,
Danes lahko mojo voščilnico najdeš na Maker forte blogu! Tokrat sem ustvarila hitro in preprosto božično voščilnico.

Take a look:
Poglej:

I must say that I have SO many Christmas cards still to be made in order to be able to send it out in time that I am starting to panic. When I do so clean and simple cards are my favorite! This style will definetely be my go to this year!
Moram priznati, da moram narediti še TOLIKO božičnih voščilnic, da me počasi začenja grabiti panika. Ko se to zgodi, najraje ustvarjam preproste in hitre voščilnice. Ta stil, bo pri meni letos sigurno zelo popularen!

Thanks for visiting my blog! 
Hvala, da me spremljaš! 
Kaja 
-------------------------------------------------------- 
Supplies:
SUPPLIES:
* Maker Forte – Jess Francisco – BUILD YOUR OWN CHRISTMAS
* Maker Forte – Jess Francisco – SENDING AND WISHING
* Maker Forte – Jess Francisco – whole October release