Wednesday 25 November 2020

No blend coloring - Barvanje brez mešanja

Hi there,
The last card that I have for today is not Christmas related and can be found on Maker forte blog!
Živjo,
Današnja zadnja čestitka pa ni božična in jo lahko najdeš na Maker forte blogu!

Take a look:
Poglej:

For this card I used so call 'no blend coloring' technique for which you only need a few colors of markers and you are all set! The details about it can be found on Maker forte blog!
Za to čestitko pa sem uporabila tako imenovano 'barvanje brez mešanja' za katerega porebuješ le nekaj markerjev in si že pripravljena! Vse podrobnosti lahko najdeš na Maker forte blogu!

Thanks for visiting my blog! 
Hvala, da me spremljaš! 
Kaja 
-------------------------------------------------------- 
Supplies:

* Maker Forte – Alex Sybiria - Christmas rose
* Maker Forte – Alex Sybiria - Sketched peony
* Maker Forte paper – Alex Sybiria - Rosey days   


3 comments:

Thanks for your attention and lovely comments! ♥